Zgodnie z Regułą św. Benedykta, według której żyją Mniszki Kamedułki, rysem wyróżniającym życie monastyczne jest gościnność. Oznacza to, że mnisi mają być otwarci na każdego człowieka, w którym jak wierzą, nawiedza ich Chrystus Pan. Troska, którą Wspólnota ma otoczyć przybywających, powinna być skierowana w pierwszym rzędzie ku ich duszom. Życie pustelnicze zapoczątkowane przez świętego Ojca Romualda od początku odnajdywało w sobie przestrzeń miłości, by dzielić się z innymi bogactwem dóbr duchowym w hospicjach i domach gościnnych, wprowadzając w piękno Liturgii i w moc lectio divina.