Klauzura

Zakon Mniszek Kamedułek jest zakonem klauzurowym, przyjmującym w Polsce klauzurę papieską. Klauzura jest wielkim przywilejem Kościoła dla życia kontemplacyjnego, gdyż chroni jego samotność i odosobnienie od świata, ukazując wielką wartość i potrzebę modlitwy, którą stawia przed wszelkimi innymi potrzebami.

Klauzura jest przede wszystkim wartością duchową. Mniszki powinny zachowywać klauzurę w swym sercu, będąc rzeczywiście umarłymi dla świata w swych myślach, pragnieniach, sposobie życia. Kościół wymaga także zewnętrznych znaków oddzielenia od świata, takich jak mur i kraty, które wyznaczają przestrzeń życia Wspólnoty. Mniszka może wyjść poza klauzurę jedynie za pozwoleniem Matki Przeoryszy w wypadkach przewidzianych w Konstytucjach Kamedulskich i Dokumentach Kościelnych (konieczność leczenia lub obowiązki administracyjne). Podobnie na teren klauzury mogą wejść osoby z zewnątrz jedynie w przypadkach określonych prawem. Osoby, które przychodzą do klasztoru np. prosić o modlitwę, są przyjmowane przy furcie przez Siostrę, która ma obowiązek furtianki. Gdy ktoś np. z rodziny przyjeżdża z krótką wizytą, jest goszczony w rozmównicy.

Innymi oznakami klauzury, które stały się konieczne, by zachować realne odcięcie od świata jest ograniczony dostęp do prasy, radia, telewizji, Internetu. Najczęściej sprowadza się to do oglądania transmisji telewizyjnej, by wysłuchać Orędzia Papieskiego na Uroczystość Bożego Narodzenia i Wielkanocy i przyjąć błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Kontakt z najbliższymi jest podporządkowany relacji, która jest najważniejsza w życiu Mniszki – jej więzi z Chrystusem. Rodzina i przyjaciele mogą co jakiś czas zadzwonić do klasztoru, głównie na Święta, a także raz w roku przyjechać na dwa, trzy dni.

Łączność ze światem zewnętrznym, na ile to jest niezbędne, należy do Siostry zewnętrznej.                       Jest to jedna z Sióstr po ślubach, która na kilka lat przejmuje ten obowiązek. Z polecenia Matki Przeoryszy Siostra wychodzi poza klauzurę w celach administracyjnych lub innych, które są konieczne do sprawnego funkcjonowania życia Wspólnoty.