Zakon Mniszek Kamedułek jest zakonem klauzurowym, przyjmującym w Polsce klauzurę papieską. Klauzura jest wielkim przywilejem Kościoła dla życia kontemplacyjnego, gdyż chroni jego samotność i odosobnienie od świata, ukazując wielką wartość i potrzebę modlitwy, którą stawia przed wszelkimi innymi potrzebami.

Klauzura jest przede wszystkim wartością duchową. Mniszki powinny zachowywać klauzurę w swym sercu, będąc rzeczywiście umarłymi dla świata w swych myślach, pragnieniach, sposobie życia. Mniszka może wyjść poza klauzurę jedynie za pozwoleniem Matki Przeoryszy w wypadkach przewidzianych w Konstytucjach Kamedulskich i Dokumentach Kościelnych (konieczność leczenia lub obowiązki administracyjne). Podobnie na teren klauzury mogą wejść osoby z zewnątrz jedynie w przypadkach określonych prawem. Osoby, które przychodzą do klasztoru np. prosić o modlitwę, są przyjmowane przy furcie przez Siostrę, która ma obowiązek furtianki. Gdy ktoś np. z rodziny przyjeżdża z krótką wizytą, jest goszczony w rozmównicy.

Kontakt z najbliższymi jest podporządkowany relacji, która jest najważniejsza w życiu Mniszki – jej więzi z Chrystusem.

Łączność ze światem zewnętrznym, na ile to jest niezbędne, należy do Siostry zewnętrznej.