KOCHANI PRZYJACIELE,

mija kolejna rocznica naszego przyjazdu do Tyszowiec i powstania tu Klasztoru Mniszek Kamedułek. Ten dzień jest zawsze przeżywany przez nas w duchu wielkiej wdzięczności Panu Bogu i ludziom. Zawsze przypominamy sobie ogrom dobra, jakiego doświadczyłyśmy przez wszystkie lata i które nie maleje z upływem czasu.

Naszą szczególną wdzięcznością ogarniamy mieszkańców Tyszowiec, które stało się w naszych oczach najpiękniejszym miejscem na ziemi, bo nigdzie nie doświadczyłyśmy tyle i tak różnorako okazywanej miłości i życzliwości jak tutaj. To ojczyzna ludzi o WIELKICH sercach, w których jest miejsce na niewyczerpane zasoby ofiarności i troski. Dziękujemy Wam, Kochani Przyjaciele, bo bez Was i Waszej codziennej pomocy nigdy nie podołałybyśmy powszednim pracom i utrzymaniu Klasztoru, który jest piękny dzięki Wam.

Bądźcie pewni, że nie ma dnia, byśmy nie pamiętały o Was w modlitwie!

WASZE SIOSTRY