Każdego roku 6 sierpnia przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego. Tę Tajemnicę Pańską Kościół przedstawia nam w Liturgii dwukrotnie w ciągu roku, byśmy tym usilniej starali się uchwycić jej mistyczne znaczenie. W II Niedzielę Wielkiego Postu spoglądamy na promieniejące Oblicze Zbawiciela, które rozświetla drogę przez Mękę i Krzyż ku Zmartwychwstaniu. W sierpniu ta sama Tajemnica ma rzucić snop światła na naszą codzienność, poprzez którą zdążamy ku Bogu.

Misterium Paschy i nasza codzienność to droga chrześcijańskiego życia, na której rozwija się nasza nadzieja, że tak jak Chrystus zostaniemy przyobleczeni w Światło i staniemy się Dziećmi Bożego Upodobania. Niech Chrystus Pan Przemieniony na Górze przyłączy nas do siebie, niech uczy nas swojej modlitwy, byśmy rozpoznawali w naszym wołaniu do Ojca Jego Głos i w Jego błaganiach za nas nasze głosy.

Serdeczne pozdrowienia z Klasztoru Przemienia Pańskiego dla wszystkich naszych Przyjaciół i Dobroczyńców!