Formacja

Aspirat: To czas przyglądania się Wspólnocie w jej życiu codziennym, stopniowe wchodzenie w rytm kamedulskiego dnia. Trwa od jednego do kilku miesięcy. Aspirantka pozostaje w ubraniu świeckim.

Postulat: Jest okresem weryfikacji i uzasadnienia wyboru drogi życia. Postulantka pogłębia swą dojrzałość ludzką, wkracza na drogę lectio divina i Liturgii, które są podstawą duchowości monastycznej. Postulat trwa rok lub dwa lata w zależności od potrzeb konkretnej osoby. Postulantka otrzymuje czarną sukienkę i welonik, na modlitwy chórowe zakłada czarną pelerynę.

Nowicjat: Jest czasem bezpośredniego przygotowania do złożenia pierwszych ślubów poprzez gruntowne poznawanie Reguły św. Benedykta, Konstytucji Kamedulskich, nauki Kościoła o życiu konsekrowanym i ślubach zakonnych. Trwa dwa lata. Nowicjuszka na rozpoczęcie nowicjatu otrzymuje imię zakonne.

Profesja czasowa: Po ukończeniu nowicjatu Siostra otrzymuje habit zakonny i składa śluby przemiany obyczajów, stałości miejsca, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Reguły św. Naszego Ojca Benedykta i Konstytucji Kamedulskich na okres 3 lat.

Po okresie formacji Mniszka składa profesję wieczystą, oddając się Chrystusowi, Jedynemu Oblubieńcowi i w pełni włączając we Wspólnotę Monastyczną.