4 grudnia 2020 zmarł ks. Prałat Roman Marszalec, wieloletni Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Był On wielkim Dobroczyńcą Naszego Klasztoru Mniszek Kamedułek w Tyszowcach i otaczał nas prawdziwie ojcowską opieką, choć w swej skromności pragnął, by pozostawało to w ukryciu. Wspierał nas przez długie lata w codziennym bytowaniu. Bardzo Mu zależało na rozwoju Naszej Wspólnoty i cieszył się, że w Jego rodzinnych Tyszowcach powstaje klasztor kontemplacyjny. Interesował się postępami budowy, wspierał radą, a gdy powstała nasza Kaplica Klasztorna ofiarował do niej całe wyposażenie: dębowy ołtarz, ambonę, krzesło celebransa, ławki dla nas, dla wiernych świeckich, konfesjonał, stojaki, świeczniki. Cieszył się, że ta kaplica jest nie tylko dla naszej Wspólnoty, ale także dla mieszkańców Tyszowiec i okolic miejscem adoracji i cichej modlitwy.

Śp. Ksiądz Prałat dał nam się poznać jako człowiek czynu, a zarazem prostej, ufnej modlitwy. Promieniował oddaniem Matce Bożej Krasnobrodzkiej, która ocaliła Mu życie przed narodzeniem i której zawierzyła Go Jego Mama, o czym często dawał świadectwo. Wierzymy, że teraz jest blisko Swej Ukochanej Pani i wraz z Nią adoruje Boga w Światłości Wiecznej.

Modlimy się gorąco, by Pan Bóg wynagradzał Mu teraz w Ojczyźnie Niebieskiej dobro i ciepło, którymi otaczał Naszą Wspólnotę i wierzymy, że w Tajemnicy Świętych Obcowania nadal będzie się nami opiekował, wypraszając nam potrzebne łaski.