Drodzy Przyjaciele Naszego Klasztoru,

 

W 50 Dni po Powstaniu z Martwych Naszego Pana Jezusa Chrystusa otrzymujemy tę wielką łaskę, że mocą Ducha Świętego jesteśmy na nowo powołani do Życia i już świętujemy nasze zmartwychwstanie w Chrystusie. To, co dokonało się w samym Jezusie, staje się teraz naszym udziałem i naszym doświadczeniem, ponieważ dar Ducha Świętego jest rzeczywiście jak wiatr, którego samego w sobie nie widzimy, ale widzimy jego skutki i czujemy jego moc.

Życzymy, by Okres Wielkanocny, gdy wpatrywaliśmy się w Chrystusa Zmartwychwstałego, pomógł nam teraz żyć na Jego wzór – nowym życiem w Duchu Świętym. Niech wolność Dziecka Bożego wypełni nasze serca i przejmie nas niewymowną słodyczą zwracania się do Boga słowem Ojcze.

Zapewniamy o serdecznej modlitwie, by ogarniała nas łaska Pana, tworząc z nas Nowy Lud głoszący chwałę Trójjedynego Boga.

Dziękujemy, że nasza Kaplica klasztorna znów się napełniła Waszym śpiewem i szeptami modlitw. Bardzo nam tego brakowało, gdy przeżywałyśmy Triduum Paschalne i tym bardziej uświadamiało, co to znaczy, że mamy stawać przed Panem w imieniu Kościoła. Dziękujemy za łączność duchową i więź w modlitwie, którą objawiły dni pustych świątyń.

Niech Duch Święty rozpłomieni Wasze serca darem swej Miłości i stwarza w Was nowe serce i nowego ducha.

 

Z darem modlitwy

Wasze Siostry Kamedułki