Kochani Przyjaciele Naszego Klasztoru,

Jak co roku będziemy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia przez codzienne uczestnictwo we Mszy świętej roratniej.

Liturgia Rorat jest szczególnie wymowna w swej prostocie i symbolice. Gromadzimy się w kaplicy wczesnym rankiem, gdy wokół jeszcze panuje mrok. Ciemności rozświetlają jedynie świece w wieńcu adwentowym, lampiony trzymane w naszych dłoniach i pięknie przyozdobiona Roratka ustawiona przy figurze Matki Bożej. To właśnie przy tej figurze rozpoczyna się Celebracja śpiewem pieśni i antyfon ku czci Niepokalanej Dziewicy, która jest naszą Przewodniczką w czasie oczekiwania.

Kościół rozbłyska światłem przy śpiewie Gloria i blask uzmysławia nam, jak wielka jest różnica pomiędzy ciemnością a światłem. Codzienne wchodzenie w przeżywanie głębi tych symboli prowadzi nas ku coraz większej tęsknocie za Prawdziwą Światłością – Jezusem Chrystusem, który oświeca głębiny naszej duszy i mroczne ścieżki naszego życia.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia podczas zbliżającego się Adwentu we Mszy Świętej Roratniej, która w naszej Kaplicy Klasztornej będzie celebrowana codziennie o 630.

Niech Maryja będzie nam Jutrzenką Wolności i Nowego Życia.

Wasze Siostry Mniszki Kamedułki