Kochani Przyjaciele naszego Klasztoru,

O godzinie 1800 w piątek 4 października nasza Kamedulska Wspólnota w Tyszowcach rozpocznie pierwszy z szeregu dyżurów modlitewnych w ramach trwającego od 25 marca Jerycha Różańcowego w naszej Diecezji. Będziemy przez 24 godziny w nieustannej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem powierzać intencje naszego Księdza Biskupa, Kościoła lokalnego i powszechnego, sprawę pokoju na świecie i wszystkie rodziny.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w naszą modlitwę. Zapraszamy do przyjeżdżania w piątek wieczorem i przez całą sobotę 5 października na modlitwę w ciszy lub rozważanie tajemnic różańcowych albo do łączenia się duchowo we wspólnej modlitwie, która jest naszą potężną bronią w trwającej walce duchowej o zbawienie nasze i naszych Rodzin.

Z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wspólną modlitwę

Wasze Siostry Kamedułki