Kochani Przyjaciele naszej Tyszowieckiej Wspólnoty,

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń w pierwszych miesiącach Wielkiego Przygotowania do 1000-lecia Przejścia do Nieba św. Naszego Ojca Romualda jest przybycie do naszego Klasztoru 5 Braci Męczenników. Od 29 kwietnia zagościli w naszym prezbiterium na 5 witrażach. Nasi Święci Współbracia stali się szczególnie bliscy dla naszej Wspólnoty od 2003 roku, gdy było przypominane Millenium ich Męczeństwa. Pochylałyśmy się wtedy przez cały rok nad ich historią, nad wskazówkami św. Romualda, które jak wierni uczniowie wcielali w życie, kształtując według nich swą duchowość i życie braterskie.

Postacie na witrażach były projektowane z „Żywotem 5 Braci Męczenników w ręce”, starałyśmy się, by żaden szczegół nie był przypadkowy. Czerwień, która dominuje w tle oznacza męczeństwo, ale też płomienie ognia, którymi zabójcy próbowali zatuszować swój czyn podpalając pustelnię. Centralną postacią jest św. Benedykt – przełożony Wspólnoty i on jako jedyny trzyma w dłoniach palmę zwycięstwa dla podkreślenie, że śmierć męczeńska, jaką Bracia w wierze i wolności przyjęli, połączyła ich węzłem wspólnego świadectwa i zajaśniała blaskiem miłości braterskiej. Ufamy, że witraże, które stały się  istotnym elementem prezbiterium w kaplicy klasztornej, będą stanowić dla nas impuls do budowania świętej wspólnoty - najpierw z Panem, za którym idziemy drogami wyznaczonymi przez duchowość kamedulską, której jednym z filarów jest właśnie świadectwo życia i męczeńskiej śmierci Benedykta, Jana, Mateusz, Izaaka i Krystyna, a dla wszystkich, którzy nawiedzają naszą kaplicę zachętą, by poznać bliżej Świętych, których wizerunki przyciągają wzrok i uwagę.

Wdzięczne Mniszki Kamedułki