Drodzy Przyjaciele Naszego Klasztoru,

Życzymy, by przeżycie w czasie Triduum Paschalnego razem z Chrystusem Jego Męki i Uwielbienia, uczyniło z Was uczestników Jego Zwycięstwa. Niech Zmartwychwstały Pan wlewa w Wasze serca moc Swego Świętego Ducha i prowadzi w codzienność nowymi drogami wiary i ufności.

Zapewniamy o naszej serdecznej modlitwie za Wasze Rodziny i o wdzięczności za życzliwość, jaką nas otaczacie, że wspólnie możemy burzyć dla Pana twierdze warowne i przybliżać Jego Królestwo prostym otwarciem się na Jego Łaskę.

Niech Maryja, która najgłębiej poznała Cierpienia i Wywyższenie Jezusa, przemienia nas w szczęśliwych ludzi, którzy czerpią z bogactw Życia, jakie w Zmartwychwstaniu Chrystusa ofiarował każdemu i każdej z nas Ojciec Niebieski.

Wasze Siostry Mniszki Kamedułki