Praca w tradycji monastycznej miała zawsze znaczenie ascetyczne. Specyficzne warunki życia pustelniczego domagają się, jak pokazało doświadczenie wielu pokoleń mnichów, pracy raczej fizycznej niż intelektualnej. Ważne zadanie spełnia praca wśród przyrody, co pomaga radośnie przeżywać samotność i brak kontaktu ze światem zewnętrznym.

W Tyszowcach Siostry pracują przede wszystkim w ogrodzie. W miarę możności wykonują same wszystkie prace domowe i porządkowe. Obowiązki wypełniane są, o ile to tylko możliwe, w samotności; dzięki temu oraz prostocie wykonywanych prac ten czas może być kontynuacją lectio divina.