Drodzy Przyjaciele Naszego Klasztoru

Ogarniamy Was serdeczną i pełną wdzięczności modlitwą, wkraczając w Święte Dni naszego Zbawienia.

Niech Męka i Zmartwychwstanie Pana Jezusa umacnia naszą wiarę, że Życie obiecane nam przez Ojca już teraz staje się naszym udziałem poprzez pokój, radość i Bożą sprawiedliwość.

Dziękujemy z całego serca za świadectwo Waszej miłości, jaką otaczacie Naszą Wspólnotę i życzymy, by wpatrywanie się w Krzyż świętego Jana Pawła II, który adorujemy w tych dniach w Kościele Klasztornym był znakiem nadziei, że Zwycięski Baranek poprowadzi nas na pastwiska życia i światła.

Wasze Siostry Mniszki Kamedułki