Drodzy Przyjaciele Naszego Klasztoru,

Niech łaska Nocy Bożego Narodzenia napełnia Wasze serca i Rodziny pokojem oraz dopomaga, by wzrastać w miłości wzajemnej, zatroskanej o dobro i zbawienie bliźniego. Niech Dar Bożego Dziecięcia będzie dla nas zachętą, by także samych siebie składać jako dar Bogu i drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który jest najbliżej.

Dziękujemy, że dla nas poprzez swą nieustanną życzliwość i wsparcie jesteście wspaniałym Bożym Darem. Z darem modlitwy o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku Pańskim 2017

Wasze Siostry Mniszki Kamedułki

 

List Boże Narodzenie 2016

Kochani Przyjaciele Naszego Klasztoru,

Niech wpatrywanie się w ciche i pełne pokoju Boże Dzieciątko w ramionach Matki wprowadza w nasze dusze ład i spokój, byśmy wśród świata pełnego zamętu byli ludźmi pokoju i wnosili pokój przez cichość i pokorę serca.

Niech Królowa Pokoju, Pokorna Służebnica Pańska wyjedna nam łaskę duchowego dziecięctwa i pełnego zawierzenia Bogu w nadchodzącym Roku Pańskim 2017.

Do życzeń pragniemy dołączyć kilka słów, by podzielić się życiem naszej Wspólnoty.

W Roku Miłosierdzia przybywało do naszego Klasztoru wiele osób, by w ciszy i skupieniu zagłębiać się w Tajemnicę Ojca pełnego miłosierdzia. Przybyły też dwa szczególnie dla nas ważne znaki bliskości z Niebem. W lutym w prezbiterium Kościoła Klasztornego zawisła ikona Świętego Naszego Ojca Romualda, którą w Poranek Wielkanocny poświęcił Nasz Pasterz – Ksiądz Biskup Marian Rojek. Od tego czasu w każdy wtorek po Mszy świętej mamy nabożeństwo do świętego Romualda. Natomiast Zakończenie Roku Miłosierdzia zbiegło się z przybyciem ikony Świętego Naszego Ojca Benedykta.

Od listopada także mamy rano przed Mszą świętą godzinę Adoracji, na którą mogą przychodzić osoby spoza klasztoru. Modlimy się w tym czasie głównie o pokój na świecie, ale ogarniamy sercem także wszystkie polecane nam intencje.

Jak w ubiegłych latach, tak i teraz Wigilię i Dzień Bożego Narodzenia spędzimy przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o łaski potrzebne dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Cieszymy się, że w te szczególne dni podejmujemy dyżur modlitewny, który przez cały rok pełnią wszystkie Parafie i Wspólnoty Zakonne naszej Diecezji. Wierzymy, że Boże Dzieciątko chce, by ktoś całą uwagę i miłość skupiał na Nim Samym w czasie, gdy w wielu środowiskach wypiera się pamięć, o co chodzi w tych Świętach.

Zapewniamy o naszej siostrzanej, serdecznej pamięci przed Panem. Niech On swoim Przyjściem nagrodzi każde okazywane nam dobro.

Z życzeniami pełnych błogosławieństwa Świąt Bożego Narodzenia i modlitwą

Siostry Mniszki Kamedułki z Tyszowiec