powicenie krzya i ikony

W Poranek Wielkanocny 27 marca o godzinie 9 30 JE Ksiądz Biskup Marian Rojek sprawował Eucharystię w naszym Kościele Klasztornym Mniszek Kamedułek w Tyszowcach, na zakończenie której poświęcił nowy Krzyż oraz Ikonę Świętego Romualda, Ojca Zakonu Kamedulskiego, które na początku Wielkiego Postu zostały umieszczone w prezbiterium.

Ikona przedstawia świętego Romualda odzianego w białą kukullę – strój zakładany do modlitwy, trzymającego w dłoniach laskę – symbol duchowego ojcostwa oraz zwój, na którym widnieją pierwsze słowa wołania, jakie wznosił do Chrystusa, gdy Bóg porwał go na szczyty modlitwy mistycznej: „Care Jesu, Beninge Jesu…” (Drogi Jezu, łaskawy Jezu, Miodzie mój słodki, Słodyczy świętych, Rozkoszy Aniołów”).

Po Mszy Świętej rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji naszej Diecezji, by – jak zaznaczył w homilii Ksiądz Biskup – włączyć się w troskę Bożego Baranka o wszystkie owce, które On odkupił, by żadna nie zginęła.

Mniszki Kamedułki