W Tyszowcach, małym mieście koło Zamościa, kryje się niewielki ośrodek życia monastycznego. Klasztor ukryty pośród domów innych mieszkańców, odcięty od świata murem klauzurowym, cicho promieniuje tajemnicą życia poświęconego Zbawicielowi.

089

Klasztor Przemienienia Pańskiego w Tyszowcach powstał 14 września 1997 roku jako drugi w Polsce dom Mniszek Kamedułek. Pierwotnym założeniem było, by stworzyć klasztor i zespół eremów (domków pustelniczych), aby zaistniały warunki umożliwiające realizowanie charyzmatu świętego Romualda z naciskiem na życie pustelnicze. Plany te zostały nieco zmienione, przynajmniej na najbliższe lata i powstał klasztor umożliwiający w dużej mierze prowadzenie życia pustelniczego, do rekluzji włącznie, natomiast tymczasowo zrezygnowano z budowy eremów.

 

054